همایش پاسداشت تولید ملی در تبریز

/
همایش پاسداشت تولید ملی به همت خانه توسعه آذربایجان در تبریز برگ…

افتتاح غرفه شرکت صنعتی داداش برادر (شونیز) در آستراخان روسیه

/
غرفه شرکت صنعتی داداش برادر (شونیز) امروز در محل نمایشگاه اقتصا…

حضور شونیز در سومین نمایشگاه و همایش بزرگ صنعتی و بازرگانی ایران-روسیه 17 الی 19 آذرماه 1395

/
نمایشگاه سه روزه اقتصادی ایران-روسیه فردا چهارشنبه با حضور شرکت صنع…

حضور هیات تجاری آلمان در شرکت صنعتی داداش برادر (شونیز)

/
شرکت صنعتی داداش برادر (شونیز) یکی از مراکز مهم و تاثیرگذار د…

کسب عنوان واحد نمونه کیفی استاندارد 1395

/
شرکت صنعتی داداش برادر (شونیز) برای چندمین سال متوالی عنوان واح…

دریافت نشان صادرکننده نمونه کشوری توسط مدیریت محترم مهندس پرویز بیوک

/
پانزدهمین دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه کشوری در روز ملی صادرات…

کسب عنوان مدیر نمونه کیفی 1395

/
سازمان استاندارد ملی ایران به مناسبت روز جهانی استاندارد مدیران نمو…