استاندار محترم آذربایجان شرقی

بازدید استاندار محترم آذربایجان شرقی از کارخانه شونیز

اولین مسابقه فیلم کوتاه (( دسر در یک دقیقه )) آغاز شد……!

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی قطر

جشنواره جوایز باشگاه مشتریان شونیز در نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران

شرکت در نمایشگاه بین المللی غذا در مسکو

مجتمع آرمیتاژ مشهد - شونیز

جشنواره جوایز شونیز در مجتمع آرمیتاژ مشهد برگزار گردید

جشنواره جوایز شونیز در مجتمع خلیج فارس شیراز

جشنواره جوایز شونیز در مجتمع خلیج فارس شیراز برگزار گردید