بازدید استاندار محترم آذربایجان شرقی با هیئت محترم همراه از شرکت صنعتی داداش برادر – شونیز

اولین مسابقه فیلم کوتاه (( دسر در یک دقیقه )) آغاز شد……!

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی قطر

برای ششمین سال پیاپی... صادر کننده (ممتاز) سال 1396

برای ششمین سال پیاپی، صادر کننده (ممتاز) سال 1396

جشنواره جوایز باشگاه مشتریان شونیز در نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران

شرکت در نمایشگاه بین المللی غذا در مسکو

مجتمع آرمیتاژ مشهد - شونیز

جشنواره جوایز شونیز در مجتمع آرمیتاژ مشهد برگزار گردید

جشنواره جوایز شونیز در مجتمع خلیج فارس شیراز

جشنواره جوایز شونیز در مجتمع خلیج فارس شیراز برگزار گردید

جشنواره جوایز شونیز در مجتمع خلیج فارس شیراز

جشنواره جوایز شونیز روز های پنجشنبه 96/05/05 و جمعه 96/05/06 از ساعت 10 الی 22 در مجتمع تفریحی، توریستی و اقامتی خلیج فارس شیراز برگزار خواهد شد.