همایش پاسداشت تولید ملی در تبریز

/
همایش پاسداشت تولید ملی به همت خانه توسعه آذربایجان در تبریز برگ…

افتتاح غرفه شرکت صنعتی داداش برادر (شونیز) در آستراخان روسیه

/
غرفه شرکت صنعتی داداش برادر (شونیز) امروز در محل نمایشگاه اقتصا…

حضور شونیز در سومین نمایشگاه و همایش بزرگ صنعتی و بازرگانی ایران-روسیه 17 الی 19 آذرماه 1395

/
نمایشگاه سه روزه اقتصادی ایران-روسیه فردا چهارشنبه با حضور شرکت صنع…

حضور هیات تجاری آلمان در شرکت صنعتی داداش برادر (شونیز)

/
شرکت صنعتی داداش برادر (شونیز) یکی از مراکز مهم و تاثیرگذار د…

کسب عنوان واحد نمونه کیفی استاندارد 1395

شرکت صنعتی داداش برادر (شونیز) برای چندمین سال متوالی عنوان واح…

دریافت نشان صادرکننده نمونه کشوری توسط مدیریت محترم مهندس پرویز بیوک

/
پانزدهمین دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه کشوری در روز ملی صادرات…

کسب عنوان مدیر نمونه کیفی 1395

/
سازمان استاندارد ملی ایران به مناسبت روز جهانی استاندارد مدیران نمو…