مدال افتخار صادر کننده برتر سال 98

کسب مدال افتخار صادرکننده برتر سال

استاندار محترم آذربایجان شرقی

بازدید استاندار محترم آذربایجان شرقی از کارخانه شونیز

اولین مسابقه فیلم کوتاه (( دسر در یک دقیقه )) آغاز شد……!