صدفی شکلاتی با مرواریدی از فندق
شکلاتی با مغز ویفر و فندق با استفاده از منحصر به فرد ترین تکنولوژی تولید شکلات در جهان.