یک حال خوش با هودی
شکلات هودی در سه طعم و رنگ مختلف شیری، تلخ و سفید در بسته بندی های خوش رنگ به صورت کادوئی تولید می شود.