مسابقه

با شرکت در مسابقه

#شونیزدرخانه_بمانیم

جایزه بگیرید 

#شونیزدرخانه_بمانیم

در راستاى اهداف فرهنگى و اجتماعى شرکت شونیز و به دلیل شیوع ویروس کرونا و تاکید در خانه ماندن و ادامه بحران حال حاضر روز جهان، تصمیم گـرفتیم تا مسابقه اى درفضـاى مجازى (اینـسـتاگرام) بـرگزارکنیم وسبب باشیم تا در روزهاى تعـــطیلات نـــوروزى هم براى سرگرمى در ایام خانه ماندن و هم آشنایى با یکى ازپرطرفدار ترین و قدیمى ترین تکنیک هاى انیمیشن که به آن استاپ موشن ( stop motion) مى گویند که مى توان با (اپلیکیشن هاى) موجود و با محصولات شونیز در این مسابقه کم سابقه شرکت نمایید.

شرایط شرکت در مسابقه :

استفاده از هشتگ#شونیزدرخانه_بمانیم الزامى است!
شرکت در این مسابقه براى همگان آزاد است.
استفاده از محصولات شونیز الزامى است.
لوگوى شونیز در انیمیشن مذکور مشخص باشد.
زمان انیمیشن حداکثر25 ثانیه است.
با توجه به قوانین اینستاگرام شمارش اراى لایک پست ها فقط در صورت پابلیک بودن صفحه شخصى افراد امکان پذیر مى باشد.
((شایان ذکر است شرکت شونیز هیچ اصرارى بر پابلیک کردن صفحه شخصى افراد ندارد))
استفاده از موسیقى غیر مجاز ممنوع مى باشد.
مسئولیت محتواى خلاف مقررات حاکم برکشور برعهده شرکت کننده خواهد بود.
در مــورد سـاخت انیمیشن مذکور با تکنیک Motion Stop مى توانید با تـوجه به سیستم موبایل خود، یا از Store App براى سیستم عامل iPhon وهــم براى سیستم انـدروید از Store Play اپلیکیشــن مــورد نظر خود را(که تعداد زیادى اپلیکیشن وجود دارد)دانلود نمایید.

زمان بندى مسابقه:

زمان شروع مسابقه 5 فروردین ماه سال 1399

تا ساعت12 ظهر 25 فروردین ماه 1399

شمارش لایک ها واعلام نتایج 26 فروردین ماه 1399

جوایز بعداز نتیجه گیرى نهایى به برندگان محترم اعطاء خواهد شد.

نحوه شرکت در مسابقه:

علاقه منــدان محترم جهت شرکت درمسابقه تنها با هشتگ
#شونیزدرخانه_بمانیم مى توانند شرکت نمایند.
تنها تعداد لایکهاى قابل شمارش براى برنده شدن کافى است.

نکات مهم:

موضوع انیمیشن آزاد است
عزیزانى در کارشان نوآورى وایجاد ذهنیت واز اندیشه هاى نوع وخلاق استفاده کنند احتمال برنده
شدن بیشتر خواهد شد

جوایز نفرات برتر :

انیمیشن هاى برنده به ترتیب:

 
برنده نفر اول: 10/000/000 تومان
 
برنده نفر دوم: 5/000/000 تومان
 
برنده نفر سوم: 3/000/000 تومان