شهروند گرامی، ضمن قدردانی از حمایت و همکاریتان در جهت تأمین خواسته ها و نیازمندی های شما عزیزان، لطفاً برای پاسخگویی به سوالات زیر، برای هر سوال از 1 تا 5 (از بسیار ضعیف به عالی ) امتیاز دهی فرمایید:

  • زن      مرد


1 ) احساستون در مورد محصولات ما؟

2 ) دسترسی به محصولات ما در شهرتون؟

3 ) مصرف شکلات؟
  • روزانه      هفته ای یک بار      ماهی یک بار      به ندرت     


4 ) احتمال خرید مجدد؟

5 ) نظرتون در مورد خدمات ما؟
(باشگاه مشتریان - خرید آنلاین - صدای مشتری - رسیدگی به شکایات - شبکه های اجتماعی و ...)

6 ) ما رو به دوستانتون توصیه می کنید؟

چه انتظاری که از شونیز دارید :