جشنواره جوایز شونیز روز چهارشنبه 96/02/13 الی روز جمعه 96/02/14 از ساعت 10 الی 22  در مجتمع میلاد نور تهران برگزار گردید.