چرا به خواب احتیاج داریم ؟

فرآیند خوابیدن

زمانی که توانایی مغز و بدن انسان در پایین ترین حد خود قرار می گیرد، تمایل به خوابیدن افزایش پیدا می کند. درواقع فرایندی است که مراحلی نظیر بازگشت بدن به حالت اولیه و تقویت سیستم آن دارد. از نظر علمی علت این که بدن چرا و چگونه برای یک دوره طولانی خواب برنامه ریزی شده هنوز هم دارای رمز و راز است. اما دانشمندان برخی از عملکردهای مفید خوابیدن برای بدن و عوامل نیاز انسان به خواب را کشف کرده اند. یکی از نقش های حیاتی خوابیدن، کمک به تحکیم و تثبیت حافظه است. مغز انسان در طول روز مقدار غیر قابل باوری از اطلاعات را در خود ذخیره می کند. مغز قبل از این که بتواند اطلاعات را در هر لحظه به یاد بیاورد، بایستی تمامی اطلاعات را پردازش و ذخیره کند که بسیاری از این مراحل حین خواب انجام می شود. در طول شب و در حین خوابیدن داده های موجود در مغز از حافظه ضعیف کوتاه مدت به حافظه بلند مدت قوی انتقال پیدا می کند که این فرایند تثبیت نامیده می شود. بدن ما به منظور جوانسازی و رشد عضلات، بهبود بافت های بدن و سنتز هورمون ها نیاز به دوره های طولانی خواب دارد.

انسانها دقیقا به چه میزان خواب نیاز دارند ؟

خوابیدن سالم برای همه انسان ها جهت حفظ اطلاعات و یادگیری مهارت های بیشتر مهم است. به همین دلیل کودکان برای آموختن زبان، مهارت های اجتماعی و حرکتی بیشتر از بزرگسالان به خواب نیاز دارند. در حالی که بزرگسالان بین 7 الی 9 ساعت به خوابیدن شبانه احتیاج دارند، کودکان 1 ساله بین 11 الی 14 ساعت، کودکان دبستانی بین 9 الی 11 ساعت و نوجوانان بین 8 الی 10 ساعت به خوابیدن نیاز دارند. افراد جوان نیز به یک دوره نسبتا سنگین خواب جهت توسعه بهره وری و افزایش هوشیاری نیاز دارند.