بار دیگر ، برای هفتمین سال پیاپی، صادر کننده ممتاز سال 1397

شرکت صنعتی داداش برادر ( شونیز ) برای هفتمین سال پیاپی به عنوان صادر کننده ممتاز سال 1397 کشور انتخاب شده است. مفتخریم که در عرصه تولید شکلات روز به روز پله های ترقی را به سمت تعالی و کیفیت طی می نماییم.