نوشیدن قهوه موجب بی خوابی میشود؟

زمان امتحانات برای بیدار ماندن در شبها، رفع خستگی سرکار، آماده شدن برای ارائه ی پروژه ، معمولا خیلی از افراد قهوه می نوشند . خب دلیل محبوبیت بسیار زیاد قهوه چیست؟ واقعا آیا نوشیدن قهوه موجب بی خوابی میشود؟

علمی صحبت کنیم ، چرا قهوه خواب را می پراند؟

تقریبا همه با نام کافئین آشنا هستند ، قهوه به مقدار زیادی حاوی این ماده است، که سبب افزایش هوشیاری می شود. کافئین عوامل ایجاد خواب را از بین برده ، این حالت بلافاصله بعد از نوشیدن قهوه ، ایجاد نشده بلکه در طی 2-3 ساعت پدیدار می شود.

 

 

خب ، آیا نوشیدن قهوه فقط خواب را از بین می برد؟ تأثرات قهوه بر بدن

کسی که قهوه می نوشد ، انرژی گرفته ، فعالیت های روزمره حود را با نشاط تر انجام می دهد ، به همین دلسل ، بعضی از افراد به محض بیدار شدن از خواب سراغ قهوه ساز می روند.

آیا هرکسی قهوه بخورد ، خواب از سرش می پرد؟

بنیه ی هر فرد ، متابولیسم و میزان تحمل کافئین متفاوتی دارد ، بعض ها با یک فنجان قهوه از شب تا صبح بیدار می مانند ، بعی ها با نوشیدن 4-5 فنجان هم هیچ تغییری در میزان خواب آلودگی شان احساس نمی کنند.