لانولین چیست؟

لانولین نام تجاری روغن به دست امده از پشم گوسفند است. مثل تمام روغن ها اِستر است که ترکیبی از ( پالمیتات ، استئارات و ادلئات ) می باشد.

لانولین ، کرم زرد رنگ کم بویی است که دارای نقطه ذوب 40 تا 42 درجه سانتی گراد می باشد. به علت اینکه از نور و هوا تأثیر پذیر است ، باید محافظت شود.

در دو نوع موجود می باشد. هیدراته ( آبدار ) که به رنگ متمایل به زرد است. هیدراته تا 30 درصد حاوی آب بوده و داخل آب حل می شود.

قابلیت حل شدن داخل کلروفورم و اِتر می باشد. نوع دوم ، بدون آب بوده و نیمه جامد و زردرنگ است. داخل آب حل نشده ولی در حلال های طبیعی و الکل گرم حل می شود. در صنعت و تجارت از نوع هیدراته استفاده می شود.