کیش

آبنبات های میوه با مغز پاستیل میوه در طعم ملس جز متنوع ترین طعم های  آبنبات  میوه ای برای دوستاران ذائقه میوه است که در بسته بندی دو سر پرس برای شما عرضه شده است.