شکلات شونیز 100
تنها طعم تلخی که دوست داری دو باره تجربه اش کنی
تابلت های تخت و حبه ای شونیزبه به علت استفاده از کره دانه کاکائو و بدون استفاده از روغن های جانشین ،جز اولین و با کیفیت ترین ها در این حوزه به شمار می رود.در جای خشک و خنک و به دور از یخ زدگی و تغییرات دما نگهداری شود،در دمای بین 18 تا 20 درجه نگهداری شود