شکلات ملونه
شکلات ملونه نگارگر لحظه های به یاد ماندنی
شکلات ملونه در طعم های شیری و تلخ با شکل مدادی در بسته بندی های متنوع عرضه می شود.