اولین مسابقه فیلم کوتاه (( دسر در یک دقیقه )) آغاز شد……!