استاندار محترم آذربایجان شرقی

بازدید استاندار محترم آذربایجان شرقی از کارخانه شونیز

اولین مسابقه فیلم کوتاه (( دسر در یک دقیقه )) آغاز شد……!