شرکت شونیز به مناسبت روز ولنتاین ، جشنواره ای در مجموعه ای ورزشی انقلاب تهران برگزار نموده است ، زمان های برپایی جشنواره چهارشنبه و پنجشنبه به

مورخه های 97/11/24 و 97/11/25 می باشد.

منتظر حضور گرمتان هستیم .