دانستنی های شگفت انگیز

قبلا چند بار در مورد حقایق کوتاه و جالب مطالبی نوشته ام، این مقاله در ادامه همان مطالب با عنوان دانستنی های شگفت انگیز هست که مطمئنم از خوندنش خسته نخواهید شد. 😊

1.فوک های آبی دست در دست هم می خوابند.

2.لئوناردو داوینچی در آنِ واحد با یکدست می نوت و با دست دیگر نقاشی میکرد.

3.اختاپوس تقلیدکار، تنها رنگ عوض نمی کند، بلکه می تواند خودش را به شکل مارماهی و شیرماهی تبدیل کند.

4.اگر فاصله ی اتم های تشکیل دهنده ی تمام انسانهای روی زمین حذف شوند، جمعیت کل دنیا به اندازه ی یک سیب می شود.

5.سه خانواده از ثروتمندترین های جهان، ثروتی بیشتر از 48 کشور فقیر را دارا می باشند.

6.در کوه اورست، بیش از 200 جسد کوهنوردان یافت می شود.

7.در فیلم Pulp Fiction  تمام ساعتها، 4:20 را نشان می دهند.

8.یک شیر نر، چنانچه فرمانروایی منطقه ای را بدست آورد، تمام توله شیرها را خواهد کشت.

9.دو سوم مردم جهان، هیچگاه برفی ندیده اند.

10.به طور متوسط، هر انسان در طول زندگی خود، به اندازه ی 3 بار چرخیدن دور کل دنیا، راه می رود.

11.عروس دریایی 95 درصد از آب تشکیل شده است.

12.عطسه ی خیلی شدید، ممکن است موجب شکستگی یکی از دنده های قفسه ی سینه شود.

13.شبها،نسبت به روزها 1 سانتی متر کوتاه ترید.

14.گاوها دوستان صمیمی دارند که اگر از آنها دور باشند، استرس می گیرند.

15.خرس قطبی سفید، برای قایم شدن در برف ها، بینی سیاه خود را با پنجه هایش می پوشاند.

16.پشه ها، 47 دندان دارند.

17.زمانی که می خوابیم، بیشتر از زمانی که تلویزیون نگاه می کنیم، کالری می سوزانیم.

18.یک انسان زمان زیادی با یک کلیه، یک شش، بدون معده، بدون طحال می تواند زندگی کند، اما بدون کبد حتی یک دقیقه هم قادر به زندگی نیست.

19.در جنگ جهانی اول، فرانسه تمام تاکسی ها را به خدمت سربازان درآورد، سربازان با تاکسی ها به جبهه ها می رفتند.

20.یک انسان در طول سال، به طور میانگین، 1460 خواب می بیند.