علت ایجاد ترک روی کیک

زمانی که کیک را داخل فر قرار می دهید ، شروع به پف کرده و طبیعتا ترک هایی روی کیک ایجاد می شود، خب علت ایجاد ترک روی کیک چیست؟

خب چرا این اتفاق می افتد؟

زمانی که کیک را داخل فر 180 درجه قرار می دهید ، از بیرون شروع به پختن می کند. هرچه زمان بیشتر می گذرد، قسمت رویی کیک سفت تر می شود، بعد کم کم حرارت به قسمت های داخلی کیک نفوذ می کند ، هوا و مایعات داخل کیک رفته رفته منقبض شده و کیک پف می کند ، در نتیجه کیک بزرگتر از قالب می شود ، بخاطر فضای کم شروع به رفتن به بالا می کند و در همین فاصله ترک هایی روی کیک ایجاد می شود.

کیک هایی که داخل سینی و ظرفهای شیشه ای مخصوص فر پخته می شوند ، شرایط متفاوت تری دارند ، بخاطر اینکه فضای بیشتری دارند ، حرارت به طور مساوی به همه ی قسمت ها رسیده و در نتیجه ترک های خیلی کوچکتری روی کیک ایجاد می شود.

کیک های اسفنجی یا پاندیسپانیا از جمله کیک هایی هستند که اصلا دوست نداریم دچار ترک شوند ، یکی از علت های کم بودن ترک در این کیک ها ، وجود مقدار زیادی تخم مرغ است.

نوشته ی نسیم فرضعلی پور