جشنواره جوایزشونیز در مجتمع اطلس تبریز

جشنواره جوایز شونیز در مجتمع اطلس تبریز

جشنواره جوایز شونیز از روز چهارشنبه 96/02/06 الی روز جمعه 96/02/08 از ساعت 15 الی 20  در مجتمع اطلس تبریز برگزار خواهد شد.

منتظر قدم های شما عزیزان هستیم