غرغره کردن روزه را باطل میکند؟

چندسالی هست که مار رمضان مصادف شده با فصول گرم سال و ساعتهای طولانی روزه داری، سؤالی که ممکن است در ذهن روزه داران ایجاد شود این مسأاله است که آیا غرغره کردن روزه را باطل میکند؟

دین اسلام روزه نه تنها برای به زحمت و مشقت انداختن مسلمانان مطرح نشده، بلکه موجب ارتقای روح و روان و سلامت جسمی مسلمانان واجب شده است. کسی که روزه گرفته است، چنانچه مقداری آب جهت رفع خشکی دهان غرغره کند، به شرطی که آبی وارد گلو نشود، مشکلی ندارد.

چه نکاتی باید در مورد غرغره کردن آب در دهان به هنگام روزه داری مراعات شود؟

وارد کردن آب در دهان چه برای وضو و چه رفع خشکی دهان ،از سوی روزه داران مکروه نبوده و جزء مبطلات روزه نمی باشد. برای این کار هم تمهیداتی باید اندیشیده شود، بایستی مواظب باشید تا آب وارد گلو نشود و اگر شد، روزه باطل است. اگر عمدی در کار نباشد، کفاره لازم نیست وتنها  قضای روزه را به جا آورید ، کافی است.