جشنواره جوایز شونیز در مجتمع تجاری میلاد نور تهران برگزار گردید

جشنواره جوایزشونیز در مجتمع تجاری میلاد نور تهران

جشنواره جوایزشونیز در مجتمع تجاری میلاد نور تهران

جشنواره جوایز شونیز از روز چهارشنبه 96/02/13 الی روز پنج شنبه 96/02/14 از ساعت 10 الی 22 در مجتمع تجاری میلاد نور تهران برگزار خواهد شد.
منتظر مقدم شما عزیزان هستیم